Přihláška
Kontakt
Skupiny řidičského průkazu

Nabízíme Vám výcvik k získání těchto skupin a podskupin řidičského oprávnění:
Ceny naleznete v ceníku autoškoly.

Am - od 15 let
Řidičské oprávnění podskupiny AM opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h.

A1 - od 16 let
Řidičské oprávnění podskupiny A1 opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.

A2 (A do 35 kW) - od 18 let
Řidičské oprávnění podskupiny A2 s omezením opravňuje k řízení motocyklů do výkonu 35 kW nebo do poměru 0,16 kW/kg s postraním vozíkem nebo bez něj.

A (A nad 35 kW) - od 24 let (od 20 let při praxi 2 roky)
Řidičský průkaz skupiny A bez omezení opravňuje k řízení motocyklů jako An i motocyklů o výkonu nad 35 kW nebo o poměru nad 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

B - od 18 let
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:
- motorových vozidel jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg
- traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
- jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla
- mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h